Att knäcka SD-koden handlar inte om Sverigedemokraterna.

Det handlar om att möta de människor som har tappat framtidstron. Det handlar om att motverka de intoleranta värderingar som gror i Sverige. Det handlar om att presentera lösningar till de som känner oro inför samhällsutmaningar. Och det handlar utan tvekan också om att föra en politik som minskar klyftorna i samhället.

Många strategier och metoder för att vända trenden har testats genom åren. En del har fungerat mindre bra, andra har varit goda men saknat tajming. Nu gäller det att lära av de goda exemplen som finns runt om i landet.

En sådan samordning ska Nätverket för progressiv samhällsutveckling gå i spetsen för. Med utbildningsmaterial, nätverksträffar och opinionsbildning ska vi vara en katalysator för den metodutveckling som Sveriges arbetarrörelse och andra progressiva rörelser behöver.