Vi är Nätverket för progressiv samhällsutveckling

Nätverket för progressiv samhällsutveckling (NFPS) är en idéell organisation med syftet att verka för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vi menar frihet är bara möjligt med jämlikhet och välfärd är bara möjligt med hållbarhet.