Låt Sverige stå värd för en ny konferens om miljö och klimat 2022

Den 16 juni 1972 avslutades FN:s första miljökonferens i Stockholm. 113 länder var representerade under parollen ”Only One Earth”. Om bara tre år är det 50 år sen detta historiska möte och tyvärr står vi inför samma stora utmaning. Vi måste agera!

Historien om klimatarbetet är både mörk och ljus.

Mörk för att vi idag vet att jordens medeltemperatur redan är en grad, på väg mot en och halv grad, varmare än mitten av 1850talet. Det är vårt sätt att producera och leva som ökar utsläppen och som driver på klimatförändringarna. Tiden att minska utsläppen för att bryta utvecklingen är knapp. Misslyckas vi med uppdraget kommer det att förändra hela förutsättningen för mänskligt liv över hela planeten. Kurvorna måste ner men pekar upp.

Ljus för att vi vet att det faktiskt går att förändra verkligheten. Vägen är framåt är inte ödesbestämd och gör vi rätt val idag kan vi göra stora insatser som betyder enormt mycket i framtiden. De senaste årens politiska beslut från globala utvecklingsmål till ett Parisavtal innebär faktiskt att världens ledare till slut uttalat att vi måste göra en annan värld möjlig.

Vår tid kännetecknas av enorma skillnader och orättvisor. Vid sidan av klimatförändringarna är världens resurser orättvist fördelade. Enligt Oxfam äger 26 personer (uteslutande män) lika mycket som de fattigaste 3,8 miljarder människorna. Den rikaste procentens levnadsstil står för en stor majoritet av vår gemensamma klimatpåverkan. Vi måste öka jämlikheten och öka hållbarheten!

Sverige har en lång och stolt historia av både välfärd och miljöarbete. Vårt mål om att bygga världens första fossilfria välfärdsnation kommer att ge andra inspiration. Men vi behöver göra mer och det snabbt!

Vi vill uppmana Sveriges regering att ta initiativet och samla världens länder till en ny Stockholmskonferens 2022. Det är då 50 år sen vi Socialdemokrater tog initiativ till det första mötet och nu måste vi bjuda in till det viktigaste.

Sveriges regering skulle även inför mötet kunna samla och involvera världens folkrörelser, politiska ledare på olika nivåer, företag och forskare för att på olika sätt bidra och delta. Låt oss ta ett globalt ledarskap!

I sann anda av hållbarhet kan mottot återavändas ”Only One Earth”.

Undertecknare:

 • Mattias Vepsä, socialdemokrat Stockholm, riksdagsledamot
 • Emilia Bjuggren, socialdemokrat Stockholm, borgarråd
 • Magnus Manhammar, socialdemokrat Blekinge, riksdagsledamot
 • Jytte Guteland, socialdemokrat Stockholm, ledamot Europaparlamentet
 • Robert Johansson, socialdemokrat Stockholm, regionpolitiker Stockholm
 • Åsa Karlsson Björkmarker, socialdemokrat Växjö, kandidat Europaparlamentet
 • Sara Kuuka Salam, socialdemokrat Stockholms län, kommunalråd Solna
 • Sandra Bizzozero, socialdemokrat Karlskrona, kommunstyrelsens ordförande
 • Felix Antman Debels, socialdemokrat Stockholm, ordförande socialdemokrater miljö- och jämlikhet 
 • Ola Palmgren, socialdemokrat Stockholm, ledamot förbundsstyrelsen SSU
 • Carin Lidman, socialdemokrat Västerås, kommunalråd 
 • Viktoria Tryggvadottir Rolka, socialdemokrat Göteborg, kommunalråd 
 • Lisa Dahlberg, socialdemokrat Mark, kommunstyrelsens ordförande 
 • Johanna Beijer, socialdemokrat Sölvesborg, oppositionsråd

Håller du med oss?

Passivitet är mänsklighetens största fiende. Om vi får in 100 underskrifter så kommer vi skicka vårt förslag med alla namnunderskrifter till statsminister Stefan Löfven. Skriv under uppropet och skicka sidan till två vänner som också tycker att klimatfrågan måste hamna högst på dagordningen!