Därför stöttar vi kampanjen ”Rädda Internationella biblioteket!”

augusti 14, 2019 11:26 e m

Det blågröna styret i Stockholms stads kulturnämnd har beslutat att säga upp Internationella bibliotekets (IB) nuvarande hyresavtal i Annexet intill Stadsbiblioteket vid Odenplan.

Det unika bokbeståndet kommer splittras, skiljas från personalen eller säljas. Personalen, med sin ovärderliga kompetens, kommer skingras på olika bibliotek – oklart var.

Vi är starkt emot denna uppsplittring av den unika samlingen böcker, liksom mot att den skiljs från IB:s specialiserade personal, som har en unik kompetens i ett tjugotal språk.

”Rädda Internationella biblioteket”

Gruppen ”Rädda Internationella biblioteket” startade därför en kampanj för att protestera mot nedläggningen av Internationella biblioteket. IB är en viktig samlingsplats för såväl nyanlända som etablerade invandrare som inte har svenska som förstaspråk; för språk- och litteraturintresserade, översättare och forskare.

IB finns som kunskapsresurs för låntagare i hela landet, vilka också kan beställa IB:s böcker via fjärrlån. Det är inte bara Stockholm som drabbas av beslutet och därför bör vi alla protestera mot nedläggningen oavsett var i Sverige vi bor. Därför är frågan i allra högsta grav av nationellt intresse.

Läs mer om kampanjen ”Rädda Internationella biblioteket” och skriv under deras protestlista på raddaib.se.